Preus actualitzats temporada 2017 - 2018

- El Carnet federatiu o llicència federativa, és regulat segons el DECRET 58/2010, de 4 maig, de l'entitats esportives de Catalunya.
- Permet la participació en les competicions oficials d'àmbit espanyol (FEDO), Lliga Catalana, Copa Catalana, O'Pyrene, IbeRogaine, Populars i altres curses internacional

Tipus Llicència FEDO [1]                             

 Asseg.      

Quota FCOC

Quota FEDO

TOTAL   

PEU 

 ROG 

 BTT 

 RAID 

Adult RAID [2] [3]  25,00 €    23,50 €    23,50 €   72,00 € X  X X X
Adult PEU/BTT-O  10,00 €   23,50 €    23,50 €  57,00 € X X X  
Junior (menors 21 anys) PEU/BTT-O   10,00 €    6,00 €      6,00 €  22,00 € X  X   X    


[1] La tramitació s'ha de fer a la FCOC a través d'un club afiliat a la FEDO.
[2] Les llicències RAID permeten participar en totes les altres modalitats.
[3] la FCOC farà un retorn de 15,00 € a aquells federats que facin 4 raids oficials FEDO i surtin puntuant en aquests al rànking oficial FEDO.
 

Promoció 1er any amb llicència      FEDO[4]  

 Asseg.   

Quota FCOC

Quota FEDO

TOTAL

PEU 

 ROG 

 BTT 

 RAID 

Adult RAID [1er any]  25,00  €    8,00 €    8,00 €  41,00 € X  X X X
Adult PEU/BTT-O [1er any]  10,00  €   8,00 €    8,00 €  26,00 € X X X  
Junior (menors 21 anys) PEU/BTT-O  [1er any]      10,00  €   3,00 €     3,00 €  16,00 € X  X   X    


[4] Poden treure's la llicència de 1r any aquelles persones que mai han estat federades FEDO.


Preus temporada 2016.

- El Carnet federatiu o llicència federativa, és regulat segons el DECRET 58/2010, de 4 maig, de l'entitats esportives de Catalunya.
- Permet la participació en les competicions oficials d'àmbit espanyol (FEDO), Lliga Catalana, Copa Catalana, O'Pyrene, IbeRogaine, Populars i altres curses internacional

Tipus [1]

 Asseg.

Quota FCOC

Quota FEDO

TOTAL

PEU 

 ROG  

 BTT  

 RAID 

Adult RAID-INT [2]  25,00 €   25,00 €    40,00 €  90,00 € X  X X X
Adult RAID [2]  25,00 €   12,50 €    27,50 €  65,00 € X  X X  X 
Adult PEU/BTT-O   10,00 €   22,50 €    22,50 €  55,00 € X  X   X    
Junior (menors 21 anys) PEU/BTT-O    10,00 €     6,00 €      6,00 €  22,00 €  X   X  X   

[1] La tramitació s'ha de fer a la FCOC a través d'un club afiliat a la FEDO.
[2] Les llicències RAID i RAID-INT permeten participar en totes les altres modalitats.
     El import de la quota FCOC s'ha vist minorat aquest any degut a la diferència entre el cost real de l'assegurança FCOC (25€) i el cost que ha estipulat la FEDO (10€)
Ets aquí:   Preus / Llicències / QuotesLlicències / CarnetsPreus i llicènciesLlicència federativa (històric)
esportcat v rgb fb 600pp logo ufec vertical 02 iberogaine
Subscriu-me a la llista de correu de la FCOC
Visita'ns al Facebook