federat curses orientacio    suscripcio1

confinament curses orientacio   docents curses orientacio

 

27novembre

CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS DE LA FCOC

Amb data 4 de novembre, a Barcelona, han quedat convocades les eleccions de la Junta Directiva de la FCOC.

Les eleccions es celebraran el dia 16 de desembre de 2019, a Barcelona.

Continueu llegint per consultar el calendarireglament electoral.

 

CALENDARI ELECTORAL

26 de novembre de 2019: Dimarts, fins a les 15:00 h. Data límit de presentació́de candidatures.

29 de novembre de 2019: Divendres. Publicació́de les candidatures provisionals.

4 de desembre de 2019: Dimecres, fins a les 15:00 h. Data límit presentació́d’al·legacions a les candidatures.

5 de desembre de 2019: Dijous. Aprovació́per part de la Junta Electoral de la llista definitiva de candidatures i publicació́del cens electoral provisional.

11 de desembre de 2019: Dimecres, fins a les 15:00 h. Data límit presentació́d’al·legacions al cens electoral.

12 de desembre de 2019: Dijous. Publicació́del cens electoral definitiu.

16 de desembre de 2019: Dilluns. Eleccions.

17 de desembre de 2019: Dimarts. Publicació́dels resultats de la votació́.

REGLAMENT ELECTORAL
- Pot presentar-se com a candidat qualsevol membre amb disposició́d’un carnet
FCOC que reuneixi les condicions expressades a l’article 33 de l’estatut de la FCOC.
El candidat ha de tenir com a mínim un any d’antiguitat a la FCOC.
- Els candidats no poden formar part de la Comissió́Gestora i, si hi pertanyen,
hauran de dimitir d’aquest càrrec.
- Les candidatures hauran d'estar encapçalades pel candidat al càrrec de president i
constar d'un mínim de 6 persones, és a dir 2/3 dels càrrecs de la Junta Directiva.
[article 36.1]
- Les candidatures s’han de presentar per escrit fins el dia 25 de juny a les 15h, a la
seu de la FCOC (també́s’acceptaran les candidatures enviades al correu electrònic
Es protegeix aquesta adreça electrònica contra correu brossa. Necessiteu el JavaScript habilitat per veure-la.), i en ella constarà̀el nom, club, DNI i numero de la FCOC, així com
un telèfon de contacte i la signatura de la persona que la presenta.
- La persona escollida com a President haurà̀de formar la Junta Directiva segons
especifica l’article 26.2 i 37.1 de l’Estatut de la FCOC.
La junta electoral estàformada per Assumpte Termens (presidenta), Rose Kowalski
(secretaria), Lleí Viles i Melibea Quintana. (vocals). Suplents: Begoña Almor, Miguel
Marimon i Jaume Miralles

esportcat v rgb fb 600pp logo ufec vertical 02 iberogaine
Subscriu-me a la llista de correu de la FCOC
Visita'ns al Facebook