Preus Activitats

Imports actualitzats temporada 2017.


Curset + cursa en escoles
Tècnic controlador i tècnic sportident
Col.laborador activitats
Reconixements activitats

CURSET + CURSA EN ESCOLES/ESPLAIS

La FCOC organitza activitats de promoció per a les escoles i/o esplais.
Les activitats van des d'explicacions de què és l'orientació, la cartografia, la competició, a les curses en si.
Addicionalment, a la web de la FCOC s'hi pot trobar material didàctic i altres documents per treballar a l'escola i/o esplai.

Temps: 1 matí ( 5h ) N: núm nens Import € (1)
  N ≤ 25 300
N > 25 300 + 10 ( N-25) 

(1) els imports són sense IVA.

inici

TECNICS CONTROLADORS I SPORTIDENT


  Transport:  Manutenció [1] Compensació [2]
Controlador:

0,19 €/Km corresponents a 2 visites + 1dia cursa a la zona

(màxim 3 = 2 visites, 1 dia cursa)

3 manutencions màxim (26.67 EUR cada una -> 2 per visita + 1 dia cursa) 100€
SportIdent: 0,19 €/Km corresponent a 1 dia. 1 manutenció (26.67 EUR)  a determinar
  1. Els desplaçaments i manutencions s’han de justificar amb tiquets.
  2. Per poder optar a la compensació s’hauran d’omplir els documents adjunts, complir amb les funcions establertes i presentar l’informe del controlador.

Documents adjunts:   

1) Compromís de voluntariatA omplir i enviar a la secretaria de la FCOC abans de la cursa

2) Rebut voluntariA omplir i enviar a la secretaria de la FCOC després de la cursa


inici

 

COL·LABORADORS FCOC ACTIVITATS


Rebuts amb retenció 15% IRPF.

Temps: 1 matí ( 6h )   70.59  11.77 €/h
    IRPF 21% 14.82   
    TOTAL 55.77  9.29  €/h


Retribucions segons taula + desplaçaments si és necessari:

nº Hores Retribucions IRPF 21% TOTAL
1 47.06  9.88  37.18 
2 47.06  7.06  40.00 
3 47.06  7.06  40.00 
4 47.06  7.06  40.00 
5 58.83  8.82  50.00 
6 70.59  10.59  60.00 
7 82.36  12.35  70.00 
8 94.12  14.12  80.00 
9 105.89  15.88  90.00 
10 117.65  17.65  100.00 
11 129.42  19.41  110.00 
12 141.18  21.18  120.00 
13 152.95  22.94  130.00 
14 164.71  24.71  140.00 
15 176.48  26.47  150.00 

NOTA:  Cal tenir en compte que el salari base 2007 d'un monitor de lleure és 13300 € per 1695 hores de treball.
           Això vol dir que el preu per hora és 7.85 €/h

Preu ECE 2009: 45 €/h brutes

inici


RECONEIXEMENT D'ACTIVITATS:


Reconeixement 600 € + despeses tècnic controlador
Homologació 1000 € + despeses tècnic controlador

inici
Ets aquí:   Preus / Llicències / QuotesPreus Activitats Tècnics
esportcat h rgb fn 600pp iberogaine
Subscriu-me a la llista de correu de la FCOC
Visita'ns al Facebook