Llicència federativa

Preus actualitzats temporada 2017.

- El Carnet federatiu o llicència federativa, és regulat segons el DECRET 58/2010, de 4 maig, de l'entitats esportives de Catalunya.
- Permet la participació en les competicions oficials d'àmbit espanyol (FEDO), Lliga Catalana, Copa Catalana, O'Pyrene, IbeRogaine, Populars i altres curses internacional

Tipus Llicència FEDO [1]                             

 Asseg.  

Quota FCOC

Quota FEDO

TOTAL

PEU 

 ROG  

 BTT  

 RAID 

Adult RAID [2] [3]  25,00 EUR    23,50 EUR    23,50 EUR   72,00 EUR  X  X X X
Adult PEU/BTT-O  10,00 EUR   23,50 EUR    23,50 EUR  57,00 EUR X X X  
Junior (menors 21 anys) PEU/BTT-O   10,00 EUR    6,00 EUR      6,00 EUR  22,00 EUR  X  X   X    

[1] La tramitació s'ha de fer a la FCOC a través d'un club afiliat a la FEDO.
[2] Les llicències RAID permeten participar en totes les altres modalitats.
[3] la FCOC farà un retorn de 15,00 € a aquells federats que facin 4 raids oficials FEDO i surtin puntuant en aquests al rànking oficial FEDO.
 
 

Promoció 1er any amb llicència FEDO[4]

 Asseg.

Quota FCOC

Quota FEDO

TOTAL

PEU 

 ROG  

 BTT  

 RAID 

Adult RAID [1er any]  25,00 EUR    8,00 EUR    8,00 EUR   41,00 EUR  X  X X X
Adult PEU/BTT-O [1er any]  10,00 EUR   8,00 EUR    8,00 EUR  26,00 EUR X X X  
Junior (menors 21 anys) PEU/BTT-O  [1er any]  10,00 EUR   3,00 EUR     3,00 EUR  16,00 EUR  X  X   X    

[4] Poden treure's la llicència de 1r any aquelles persones que mai han estat federades FEDO.

 

Històric 2016

Ets aquí:   Preus / Llicències / QuotesLlicències / CarnetsLlicència federativa
esportcat h rgb fn 600pp iberogaine
Subscriu-me a la llista de correu de la FCOC
Visita'ns al Facebook