Preus inscripcions curses

PREUS MÀXIMS INSCRIPCIONS 2018 


* Els imports de les inscripcions corresponen a la categoria a la qual es participa, en cap cas s'apliquen en funció de l'edat del participant.

* Tots els corredors de QUALSEVOL CATEGORIA hauran d'estar en possessió d'un carnet FCOC: llicència federativa o carnet CATALUNYA ORIENTACIÓ.

* Tot participant que no disposi de carnet FCOC haurà de treure's una assegurança temporal. Podran córrer a qualsevol categoria, excepte H21E-D21E i en cap cas puntuaran en els rànkings FCOC.  Així hauran de pagar a l'inscriure's el preu de la inscripció més el preu de l'assegurança temporal en funció de la categoria a la que vulgui participar."

* Aquests preus són els que la FCOC estipula com a MÀXIMS per a la temporada 2017 per a les curses a peu, BTT i rogaines. I orientatius per les proves de Raids.

* L'organitzador pot rebaixar la inscripció si ho desitja, però mai pot sobrepassar aquests imports, en proves oficials.

* En el cas que una cursa sigui també de Lliga Espanyola, prevaldran els imports que estipuli la FEDO.

* Els organitzadors tenen l'obligació de mantenir l'oferta de totes les categories malgrat que hi hagi únicament 1 participant, tot i que no és obligatori lliurar premis a una categoria si hi ha menys de 3 participants.

* Podeu consultar els preus de lloguer i compra de tarjas electròniques o xip sportident aqui.

Detall Preus:

INSCRIPCIONS 2018 / PEU   [2]

PREU MAXIM 

Tramitació Temporal [1]

TRAM1

(amb  descompte) [3]

TRAM2

(sense descompte) [4]

Federats i Carnets FCOC

No Federats [1]

Federats i Carnets FCOC

No Federats [1]

HD20, HD21A, HD21E, HD35, HD40, HD45, HD50 21,00 € 5,00 € 11,00 € 16,00 € 16,00 € 21,00 €
HD12, HD14, HD16, HD18 10,50 € 1,50 € 4,00 € 5,50 € 9,00 € 10,50 €
HD10, Encintat 9,50 € 1,50 € 3,00 € 4,50 € 8,00 € 9,50 €
Circuit vermell (similar a HD21B)
(requereix el lloguer de targeta SI)   [4]
19,00 € 3,00 € 11,00 € 14,00 € 16,00 € 19,00 €
Circuit taronja (similar a iniciació adult)
inclou el lloguer targeta plana sense cost
14,00 € 3,00 € 6,00 € 9,00 € 11,00 € 14,00 €
Circuit groc (similar a iniciació nens)
inclou el lloguer targeta plana sense cost
9,50 € 1,50 € 3,00 € 4,50 € 8,00 € 9,50 €

 

[1] Les llicències federatives d'altres comunitats estan exemptes de la tramitació temporal. 
Tots els corredors de federacions alienes a IOF i IRF hauran de pagar la tramitació temporal. En el cas d'existir un conveni entre federacions es descomptarà la part proporcional de l'assegurança però no el cost federatiu.
 
[2] 1,50 €/inscripció (categories majors 18 anys) anirà cap als programes A.3 i A.4 de la FCOC i per finançament infraestructures diverses FCOC.
Inclou HD20 endavant i open taronja i vermell.
 
[3] Les inscripcions efectuades en el tram1 tindran un descompte de 5€. La data fi acostuma a ser 10 dies abans de la cursa, però el Club pot canviar-ho per raons organitzatives. 
 
[4] El CIRCUIT VERMELL requereix de lloguer de xip o pinça Sportident. Si que s'aplica un preu promoció en la temporal, que passa de 5€ a 3€.
 
 

INSCRIPCIONS 2018 / ROGAINE [2]

PREU MAXIM 

Tramitació Temporal [1]

TRAM1

(amb  descompte) [3]

TRAM2

(sense descompte) [4]

Federats i Carnets FCOC

No Federats [1]

Federats i Carnets FCOC

No Federats [1]

PROVA DE 6 HORES
JJ, JV, HS, DS, XS, HV, DV, XV, SV      
32,00 € 5,00 € 22,00 € 27,00 € 27,00 € 32,00 €
PROVA DE 8 HORES
JJ, JV, HS, DS, XS, HV, DV, XV, SV      
36,00 € 5,00 € 26,00 € 31,00 € 31,00 € 36,00 €
PROVA DE 12 HORES
JJ, JV, HS, DS, XS, HV, DV, XV, SV
42,00 € 5,00 € 32,00 € 37,00 € 37,00 € 42,00 €
PROVA DE 24 HORES
JJ, JV, HS, DS, XS, HV, DV, XV, SV
A valorar pel Comité de Rogaine, arribat el cas
Popular/Iniciació 3h 17,50 € 1,50 € 11,00 € 12,50 € 16,00 € 17,50 €
 
[1] Les llicències federatives d'IbeRogaine i/o d'altres comunitats estan exemptes de la tramitació temporal.
Tots els corredors de federacions alienes a IOF i IRF hauran de pagar la tramitació temporal. En el cas d'existir un conveni entre federacions es descomptarà la part proporcional de l'assegurança però no el cost federatiu.
 
[2] 1,50 €/inscripció anirà cap als programes A.3 i A.4 de la FCOC i per finançament infraestructures diverses FCOC.
Inclou la categoria popular o d'iniciació de 3h.
 
[3] Les inscripcions efectuades en el tram1 tindran un descompte de 5€. La data fi acostuma a ser 10 dies abans de la cursa, però el Club pot canviar-ho per raons organitzatives.
 
[4] Les inscripcions efectuades en el tram2 donaran dret a mapa però les hores de sortida s'assignaran el dia de cursa en el taulell d'incidències.
 
* En cas d'haver de contractar algun servei especial, amb notificació i sota supervisió del comitè de rogaines, es podrà cobrar un suplement per corredor que determinarà dit comité.

INSCRIPCIONS 2018 / BTT-O [2]

PREU MAXIM 

Tramitació Temporal [1]

TRAM1

(amb  descompte) [3]

TRAM2

(sense descompte) [4]

Federats i Carnets FCOC

No Federats [1]

Federats i Carnets FCOC

No Federats [1]

HDSB, HDSA, HDV 18,00 € 3,00 € 10,00 € 13,00 € 15,00 € 18,00 €
HDJ 10,50 € 1,50 € 4,00 € 5,50 € 9,00 € 10,50 €
Iniciació 11,50 € 1,50 € 5,00 € 6,50 € 10,00 € 11,50 €
 
 
[1] Les llicències federatives d'altres comunitats IOF, o de la FCC estan exemptes de la tramitació temporal.
Tots els corredors de federacions alienes a la FCOC i FCC  hauran de pagar la tramitació temporal. En el cas d'existir un conveni entre federacions es descomptarà la part proporcional de l'assegurança però no el cost federatiu.
 
[2] 1 €/inscripció (els primers 100 inscrits no es liquidaran, es liquidarà a partir de la 101 inscripció) anirà cap als programes A.3 i A.4 de la FCOC i per finançament d'infraestructures diverses FCOC.
 
[3] Les inscripcions efectuades en el tram1 tindran un descompte de 5€. La data fi acostuma a ser 10 dies abans de la cursa, però el Club pot canviar-ho per raons organitzatives.
 
[4] Les inscripcions efectuades en el tram2 donaran dret a mapa però les hores de sortida s'assignaran el dia de cursa en el taulell d'incidències.
 

INSCRIPCIONS 2018 / Raids Aventura

[2] [5] [6]

 PREU MAXIM 

Tramitació Temporal [1]

TRAM1

(amb  descompte) [3]

TRAM2

(sense descompte) [4]

Federats i Carnets FCOC

No Federats [1]

Federats i Carnets FCOC

No Federats [1]

ÈLIT, AVENTURA 40,00 € 5,00 € 30,00 € 35,00 € 35,00 € 40,00 €
OPEN 35,00 € 5,00 € 25,00 € 30,00 € 30,00 € 35,00 €
FAMILIAR 28,00 € 3,00 € 20,00 € 23,00 € 25,00 € 28,00 €
 
 
[1] Les llicències federatives d'altres comunitats de raid i raid FEDO estan exemptes de tramitar la tramitació temporal.
Tots els corredors sense llicència específica de Raid d'Aventura i de federacions sense conveni, hauran de pagar la tramitació temporal. En el cas d'existir un conveni entre federacions es descomptarà la part proporcional de l'assegurança però no el cost federatiu.

[2] 1,50 €/inscripció (de totes les categories) anirà cap als programes A.3 i A.4 de la FCOC i per finançament infraestructures diverses FCOC. Els primers 100 inscrits no es liquidaran, es liquidarà a partir de la 101 inscripció.
 
[3] Les inscripcions efectuades en el tram1 tindran un descompte de 5€. La data fi acostuma a ser 10 dies abans de la cursa, però el Club pot canviar-ho per raons organitzatives.
 
[4] no aplica
 
[5] En cas de Raids de més d'un dia o etapa (només aplicable a Èlit i Aventura), el preu es multiplicarà per el número d'etapes.
 
[6] En cas d'haver-se de llogar material específic, com per exemple: caiac … es podrà aplicar un suplement per persona, prèvia notificació i aprobació per part del comité de Raids d'Aventura.

 
Ets aquí:   Preus / Llicències / QuotesPreus inscripcions curses
esportcat h rgb fn 600pp iberogaine
Subscriu-me a la llista de correu de la FCOC
Visita'ns al Facebook