• ecursa

Articles

Carnet de lleure (històric)

Imports actualitzats temporada 2018

- El carnet de lleure CARNET CATALUNYA ORIENTACIO, permet la pràctica de l'esport de l'orientació, segons el decret 58/2010, de 4 maig, de les entitats esportives de Catalunya.
- Inclou una assegurança d'accidents esportius segons RD 849/93.
- S'ha de tramitar amb un club adherit a la FCOC.
- Permet la participació a Copa Catalana, O'Pyrene, IbeRogaine, Populars i determinades curses d'àmbit internacional.

Tipus  [1]

 Assegurança 

 Quota FCOC 

  Total  

 PEU 

 Rogaine 

 BTT 

 Raid [2] 

Adult Raid [2] 25,00 € 20,00€  45,00€ X  X   X 
Adult Peu/BTT-O  10,00 €  25,00€   35,00€  X  X X  
Junior (menors 21 anys) [1]  10,00 €  5,00 €   15,00€  X  X  X  
Conveni amb altres federacions  [3]    25,00 €  25,00€      [3]   


[1] Si es tramita dins de l'últim quadrimestre, l'import del carnet serà de 12,00 euros (2,00 euros quota FCOC)
[2] Les llicències RAID permeten participar en totes les modalitats.
[3] Segons conveni vigents amb federació FCC, presentant tarja federativa de la temporada. 
            FCC: només modalitat BT

Tot carnet orientacio.cat (llicència federativa i/o Catalunya Orientació) inclou una assegurança d'accidents. Les cobertures son les exigides en el Real Decret 849/1993 de 4 de de juny on queden determinades les prestacions mínimes de l’assegurança obligatòria esportiva.
 
(*) qualsevol canvi a la llicència o carnet una vegada tramitat, té un cost de gestió de 5€.

Actualment no existeix conveni amb la FEEC. Davant dubtes al respecte, podeu consultar el segúent document

Imports actualitzats temporada 2017.

- El carnet de lleure CARNET CATALUNYA ORIENTACIO, permet la pràctica de l'esport de l'orientació, segons el decret 58/2010, de 4 maig, de les entitats esportives de Catalunya.
- Inclou una assegurança d'accidents esportius segons RD 849/93.
- S'ha de tramitar amb un club adherit a la FCOC.
- Permet la participació a Copa Catalana, O'Pyrene, IbeRogaine, Populars i determinades curses d'àmbit internacional.

Tipus  [1]

 Assegurança 

 Quota FCOC 

Total

 PEU 

 Rogaine 

 BTT 

 Raid 

Adult Raid [2] 25,00 € 23,50€   48,50 € X  X   X 
Adult Peu/BTT-O  10,00 €  23,50€      33,50 €    X  X X  
Junior (menors 21 anys) [1]  10,00 €  6,00 €   16,00 €  X  X  X  
Conveni amb altres federacions  [3]    30,00 €  30,00 €      [3]   


[1] Si es tramita dins de l'últim quadrimestre, l'import del carnet serà de 12,00 euros (2,00 euros quota FCOC)
[2] Només majors d'edat.
[3] Segons conveni vigents amb federació FCC, presentant tarja federativa de la temporada. 
            FCC: només modalitat BT

Tot carnet orientacio.cat (llicència federativa i/o Catalunya Orientació) inclou una assegurança d'accidents. Les cobertures son les exigides en el Real Decret 849/1993 de 4 de de juny on queden determinades les prestacions mínimes de l’assegurança obligatòria esportiva.

Actualment no existeix conveni amb la FEEC. Davant dubtes al respecte, podeu consultar el segúent document

Imports actualitzats temporada 2016.

- El carnet de lleure CARNET CATALUNYA ORIENTACIO, permet la pràctica de l'esport de l'orientació, segons el decret 58/2010, de 4 maig, de les entitats esportives de Catalunya.
- Inclou una assegurança d'accidents esportius segons RD 849/93.
- S'ha de tramitar amb un club adherit a la FCOC.
- Permet la participació a Copa Catalana, O'Pyrene, IbeRogaine, Populars i determinades curses d'àmbit internacional.

Tipus  [1]

 Assegurança 

 Quota FCOC 

Total

 PEU 

 Rogaine 

 BTT 

 Raid 

Adult Raid [2] 25,00 € 22,50€ 47,50 € X  X   X 
Adult Peu/BTT-O  10,00 €  22,50€   32,50 €    X  X X  
Junior (menors 21 anys) [1]  10,00 €  12,50 €   22,50 €  X  X  X  
Conveni amb altres federacions    30,00 €  30,00 €      [3]   


[1] Si es tramita dins de l'últim quadrimestre, l'import del carnet serà de 12,00 euros (2,00 euros quota FCOC)
[2] Només majors d'edat.
[3] Segons conveni vigents amb federació FCC, presentant tarja federativa de la temporada.
            FCC: només modalitat BT

Tot carnet orientacio.cat (llicència federativa i/o Catalunya Orientació) inclou una assegurança d'accidents. Les cobertures son les exigides en el Real Decret 849/1993 de 4 de de juny on queden determinades les prestacions mínimes de l’assegurança obligatòria esportiva.
Ets aquí:  
esportcat v rgb fb 600pp logo ufec vertical 02 iberogaine
Subscriu-me a la llista de correu de la FCOC
Visita'ns al Facebook