Articles

Preus actualitzats temporada 2016.

- El Carnet federatiu o llicència federativa, és regulat segons el DECRET 58/2010, de 4 maig, de l'entitats esportives de Catalunya.
- Permet la participació en les competicions oficials d'àmbit espanyol (FEDO), Lliga Catalana, Copa Catalana, O'Pyrene, IbeRogaine, Populars i altres curses internacional

Tipus [1]

 Asseg.

Quota FCOC

Quota FEDO

TOTAL

PEU 

 ROG  

 BTT  

 RAID 

Adult RAID-INT [2]  25,00 EUR    25,00 EUR    40,00 EUR   90,00 EUR  X  X X X
Adult RAID [2]  25,00 EUR   12,50 EUR     27,50 EUR   65,00 EUR  X  X X  X 
Adult PEU/BTT-O   10,00 EUR   22,50 EUR     22,50 EUR  55,00 EUR  X  X   X    
Junior (menors 21 anys) PEU/BTT-O    10,00 EUR      6,00 EUR      6,00 EUR  22,00 EUR   X   X  X   

[1] La tramitació s'ha de fer a la FCOC a través d'un club afiliat a la FEDO.
[2] Les llicències RAID i RAID-INT permeten participar en totes les altres modalitats.
     El import de la quota FCOC s'ha vist minorat aquest any degut a la diferència entre el cost real de l'assegurança FCOC (25€) i el cost que ha estipulat la FEDO (10€)
Ets aquí:  
esportcat h rgb fn 600pp iberogaine
Subscriu-me a la llista de correu de la FCOC
Visita'ns al Facebook