Articles

Preus actualitzats temporada 2019

- El Carnet federatiu o llicència federativa, és regulat segons el DECRET 58/2010, de 4 maig, de l'entitats esportives de Catalunya.
- Permet la participació en les competicions oficials d'àmbit espanyol (FEDO), Lliga Catalana, Copa Catalana, O'Pyrene, IbeRogaine, Populars i altres curses internacional

(*) qualsevol canvi de tipus llicència una vegada tramitata tindrà un cost administratiu de 5€

Tipus Llicència FEDO

[1]   

 Assegurança  

Quota FCOC

Quota FEDO

TOTAL

PEU 

 ROG 

 BTT 

 RAID 

Adult RAID [2] [3]  25,00 €    23,00 €    23,00 €  71,00 €  X  X X X
Adult PEU/BTT-O 12,50 €   23,00 €    23,00 €  58,50 € X X X  
Junior (menors 21 anys) PEU/BTT-O  12,50 €    3,00 €     3,00 €  18,50 € X  X   X    

[1] La tramitació s'ha de fer a la FCOC a través d'un club afiliat a la FEDO.
[2] Les llicències RAID permeten participar en totes les altres modalitats.
[3] la FCOC farà un retorn de 15,00 € a aquells federats que facin 1 raids oficials FEDO o 1 raid internacional i surtin puntuant en aquests.

Aquells corredors amb llicència raid el 2018, i que van fer lliga espanyola raid al 2018, se'ls hi retornaràn els 15€ després de tramitar la llicència federativa. 

 

Promoció 1er any

amb llicència FEDO 

[4]

 Assegurança 

Quota FCOC

Quota FEDO

TOTAL

PEU 

 ROG 

 BTT 

 RAID 

Adult RAID [1er any]  25,00 €    8,00 €    8,00 €  41,00 €  X  X X X
Adult PEU/BTT-O [1er any] 10,00 €   8,00 €    8,00 €  28,50 € X X X  

Junior (menors 21 anys)

PEU/BTT-O [1er any]                  

10,00 €   1,00 €    1,00 €  14,50 € X  X   X    

[4] Poden treure's la llicència de 1r any aquelles persones que mai han estat federades FEDO.

 

Històric

Ets aquí:  
esportcat v rgb fb 600pp logo ufec vertical 02 iberogaine
Subscriu-me a la llista de correu de la FCOC
Visita'ns al Facebook