federat curses orientacio    suscripcio1

confinament curses orientacio   docents curses orientacio

 

Preus inscripcions curses

* Els imports de les inscripcions corresponen a la categoria a la qual es participa, en cap cas s'apliquen en funció de l'edat del participant. 

* Tots els corredors de QUALSEVOL CATEGORIA hauran d'estar en possessió d'un carnet FCOC: llicència federativa o carnet CATALUNYA ORIENTACIÓ.

* Tot participant que no disposi de carnet FCOC haurà de treure's una assegurança temporal. Podran córrer a qualsevol categoria, excepte H21E-D21E i en cap cas puntuaran en els rànkings FCOC.  Així hauran de pagar a l'inscriure's el preu de la inscripció més el preu de l'assegurança temporal en funció de la categoria a la que vulgui participar."

* Aquests preus són els que la FCOC estipula com a MÀXIMS per a la temporada 2020 per a les curses a peu, MTB-O i rogaines. Són preus orientatius per les proves de Raids.  L'organitzador pot rebaixar la inscripció si ho desitja, però mai pot sobrepassar aquests imports, en proves oficials.

* En el cas que una cursa sigui també de Lliga Espanyola, prevaldran els imports que estipuli la FEDO.

* Els organitzadors tenen l'obligació de mantenir l'oferta de totes les categories malgrat que hi hagi únicament 1 participant, tot i que no és obligatori lliurar premis a una categoria si hi ha menys de 3 participants.

* Podeu consultar els preus de lloguer i compra de tarjas electròniques o xip sportident aqui.

Detall Preus:

ROGAINE

BTT-O

RAIDS D'AVENTURA

RELLEUS
INSCRIPCIONS 2020/ PEU   [2]

Lloguer Xip

Tramitació Temporal [1]

TRAM1

(amb  descompte) [3]

TRAM2

(sense descompte) [3]

Federats i Carnets FCOC

No Federats [1]

Federats i Carnets FCOC

No Federats [1]

HD20, HD21A, HD21E, HD35, HD40, HD45, HD50 5,00 € 5,00 € 12,00 € 17,00 € 17,00 € 22,00 €
HD12, HD14, HD16, HD18 5,00 € 1,50 € 5,00 € 6,50 € 10,00 € 11,50 €
HD10, Encintat 5,00 € 1,50 € 4,00 € 5,50 € 9,00 € 10,50 €
Circuit vermell (similar a HD21B) [4]
(requereix el lloguer de targeta SI)   
3,00 € 3,00 € 12,00 € 15,00 € 17,00 € 20,00 €
Circuit taronja (similar a iniciació adult)
inclou el lloguer targeta plana sense cost
0,00 € 3,00 € 7,00 € 10,00 € 12,00 € 15,00 €
Circuit groc (similar a iniciació nens)
inclou el lloguer targeta plana sense cost
0,00 € 1,50 € 4,00 € 5,50 € 9,00 € 10,50 €

 

[1] Les llicències federatives d'altres comunitats estan exemptes de la tramitació temporal. 
Tots els corredors de federacions alienes a IOF i IRF hauran de pagar la tramitació temporal. En el cas d'existir un conveni entre federacions es descomptarà la part proporcional de l'assegurança però no el cost federatiu.
 
[2] 1,50 €/inscripció (categories majors 18 anys) anirà cap als programes A.3 i A.4 de la FCOC i per finançament infraestructures diverses FCOC.
Inclou HD20 endavant i open taronja i vermell.
 
[3] Les inscripcions efectuades en el tram1 tindran un descompte de 5€. La data fi acostuma a ser 10 dies abans de la cursa, però el Club pot canviar-ho per raons organitzatives. 
 
[4] El CIRCUIT VERMELL requereix de lloguer de xip o pinça Sportident. Si que s'aplica un preu promoció en la temporal, que passa de 5€ a 3€.
 
 

INSCRIPCIONS 2020/ ROGAINE [2]

Lloguer Xip 

Tramitació Temporal [1]

TRAM1

(amb  descompte) [3]

TRAM2

(sense descompte) [4]

Federats i Carnets FCOC

No Federats [1]

Federats i Carnets FCOC

No Federats [1]

PROVA DE 6 HORES
JJ, JV, HS, DS, XS, HV, DV, XV, SV      
5,00 € 2,00 €

(5,00 € - 3,00 €)
22,00 € 24,00 €

27,00 €
27,00 € 29,00 €

32,00 €
PROVA DE 8 HORES
JJ, JV, HS, DS, XS, HV, DV, XV, SV      
5,00 € 2,00 €

(5,00 € - 3,00 €)
26,00 € 28,00 €

31,00 €
31,00 € 33,00 €

36,00 €
PROVA DE 12 HORES
JJ, JV, HS, DS, XS, HV, DV, XV, SV
5,00 € 2,00 €

(5,00 € - 3,00 €)
32,00 € 34,00 €

37,00 €
37,00 € 39,00 €

42,00 €
PROVA DE 24 HORES
JJ, JV, HS, DS, XS, HV, DV, XV, SV
A valorar pel Comité de Rogaine, arribat el cas
Popular/Iniciació 3h 3,00 € 1,50 € 11,00 € 12,50 € 16,00 € 17,50 €
 
[1] Les llicències federatives d'IbeRogaine i/o d'altres comunitats estan exemptes de la tramitació temporal.

Tots els corredors de federacions alienes a IOF i IRF hauran de pagar la tramitació temporal. En el cas d'existir un conveni entre federacions es descomptarà la part proporcional de l'assegurança però no el cost federatiu.

La FCOC subvenciona 3€ de la llicència temporal, passant a un cost de 2 €. Aquests 3 € els deixar de pagar el participant i per tant no els rep la Federació. Amb aquest descompte es pretén fomentar la modalitat abaratint el cost de la inscripció dels no afiliats a la FCOC.

 
[2] 1,50 €/inscripció anirà cap als programes A.3 i A.4 de la FCOC i per finançament infraestructures diverses FCOC.
Inclou la categoria popular o d'iniciació de 3h.
 
[3] Les inscripcions efectuades en el tram1 tindran un descompte de 5€. La data fi acostuma a ser 10 dies abans de la cursa, però el Club pot canviar-ho per raons organitzatives.
 
[4] Les inscripcions efectuades en el tram2 donaran dret a mapa però les hores de sortida s'assignaran el dia de cursa en el taulell d'incidències.
 
* En cas d'haver de contractar algun servei especial, amb notificació i sota supervisió del comitè de rogaines, es podrà cobrar un suplement per corredor que determinarà dit comité.

INSCRIPCIONS 2020/ MTB-O [2]

Lloguer Xip 

Tramitació Temporal [1]

TRAM1

(amb  descompte) [3]

TRAM2

(sense descompte) [3]

Federats i Carnets FCOC

No Federats [1]

Federats i Carnets FCOC

No Federats [1]

DHSenior, DHElit, DHVetA i DHVet B 5,00 € 3,00 € 11,00 € 14,00 € 16,00 € 19,00 €
DHInfantil, DHCadet, DHJunior 5,00 € 1,50 € 4,00 € 5,50 € 9,00 € 10,50 €
Iniciació Adult 0,00 € 1,50 € 6,00 € 7,50 € 11,00 € 12,50 €
Iniciació Nens 0,00 € 1,50 € 4,00 € 5,50 € 9,00 € 10,50 €
 
 
[1] Les llicències federatives d'altres comunitats IOF, o de la FCC estan exemptes de la tramitació temporal.
Tots els corredors de federacions alienes a la FCOC i FCC  hauran de pagar la tramitació temporal. En el cas d'existir un conveni entre federacions es descomptarà la part proporcional de l'assegurança però no el cost federatiu.
 
[2] 1 €/inscripció (els primers 100 inscrits no es liquidaran, es liquidarà a partir de la 101 inscripció) anirà cap als programes A.3 i A.4 de la FCOC i per finançament d'infraestructures diverses FCOC.
 
[3] Les inscripcions efectuades en el tram1 tindran un descompte de 5€. La data fi acostuma a ser 10 dies abans de la cursa, però el Club pot canviar-ho per raons organitzatives.
 
[4] Les inscripcions efectuades en el tram2 donaran dret a mapa però les hores de sortida s'assignaran el dia de cursa en el taulell d'incidències.
 

INSCRIPCIONS 2020/ Raids Aventura

[2] [5] [6]

Lloguer Xip

Tramitació Temporal [1]

TRAM1

(amb  descompte) [3]

TRAM2

(sense descompte) [4]

Federats i Carnets FCOC

No Federats [1]

Federats i Carnets FCOC

No Federats [1]

ÈLIT, AVENTURA 5,00 € 5,00 € 30,00 € 35,00 € 35,00 € 40,00 €
OPEN 5,00 € 5,00 € 25,00 € 30,00 € 30,00 € 35,00 €
FAMILIAR 5,00 € 3,00 € 20,00 € 23,00 € 25,00 € 28,00 €
 
 
[1] Les llicències federatives d'altres comunitats de raid i raid FEDO estan exemptes de tramitar la tramitació temporal.
Tots els corredors sense llicència específica de Raid d'Aventura i de federacions sense conveni, hauran de pagar la tramitació temporal. En el cas d'existir un conveni entre federacions es descomptarà la part proporcional de l'assegurança però no el cost federatiu.

[2] 1,50 €/inscripció (de totes les categories) anirà cap als programes A.3 i A.4 de la FCOC i per finançament infraestructures diverses FCOC. Els primers 100 inscrits no es liquidaran, es liquidarà a partir de la 101 inscripció.
 
[3] Les inscripcions efectuades en el tram1 tindran un descompte de 5€. La data fi acostuma a ser 10 dies abans de la cursa, però el Club pot canviar-ho per raons organitzatives.
 
[4] no aplica
 
[5] En cas de Raids de més d'un dia o etapa (només aplicable a Èlit i Aventura), el preu es multiplicarà per el número d'etapes.
 
[6] En cas d'haver-se de llogar material específic, com per exemple: caiac … es podrà aplicar un suplement per persona, prèvia notificació i aprobació per part del comité de Raids d'Aventura.

INSCRIPCIONS RELLEUS 2020 [2]

Lloguer Xip

Tramitació Temporal [1]

TRAM1

(amb  descompte) [3]

TRAM2

(sense descompte) [3]

Federats i Carnets FCOC

No Federats [1]

Federats i Carnets FCOC

No Federats [1]

Categories

Relleus

SENIOR

VETERÀ

MASTER

5,00 € 5,00 € 12,00 € 17,00 €

  

JUNIOR

CADET

5,00 € 1,50 € 5,00 € 6,50 €

INFANTIL

4,00 € 1,50 € 4,00 € 5,50 €

Categories  

Populars

[4]

Circuit VERMELL

(similar a HD21B)   

0,00 € 3,00 € 12,00 € 15,00 € 17,00 € 20,00 €

Circuit TARONJA

(similar a iniciació adult)

0,00 € 3,00 € 7,00 € 10,00 € 12,00 € 15,00 €

Circuit GROC

(similar a iniciació nens)

0,00 € 1,50 € 4,00 € 5,50 € 9,00 € 10,50 €

[1] Les llicències federatives d'altres comunitats estan exemptes de la tramitació temporal. 
Tots els corredors de federacions alienes a IOF i IRF hauran de pagar la tramitació temporal. En el cas d'existir un conveni entre federacions es descomptarà la part proporcional de l'assegurança però no el cost federatiu.

[2] 1,50 €/inscripció (categories majors 18 anys) anirà cap als programes A.3 i A.4 de la FCOC i per finançament infraestructures diverses FCOC.
Inclou HD20 endavant i open taronja i vermell.

[3] Les inscripcions efectuades en el tram1 tindran un descompte de 5€. La data fi acostuma a ser 10 dies abans de la cursa, però el Club pot canviar-ho per raons organitzatives. 

[4] Els tres CIRCUITS populars: VERMELL, TARONJA i GROC disposen de cessió de xip o pinça Sportident de manera gratuita. 

 
Ets aquí:   FEDERA'TPreus inscripcions curses
esportcat v rgb fb 600pp logo ufec vertical 02 iberogaine
Subscriu-me a la llista de correu de la FCOC
Visita'ns al Facebook