No pots veure el document? Click Me
 
Escrit per Super User
* Els imports de les inscripcions corresponen a la categoria a la qual es participa, en cap cas s'apliquen en funció de l'edat del participant. 

* Tots els corredors de QUALSEVOL CATEGORIA hauran d'estar en possessió d'un carnet FCOC: llicència federativa o carnet CATALUNYA ORIENTACIÓ.

* Tot participant que no disposi de carnet FCOC haurà de treure's una assegurança temporal. Podran córrer a qualsevol categoria, excepte H21E-D21E i en cap cas puntuaran en els rànkings FCOC.  Així hauran de pagar a l'inscriure's el preu de la inscripció més el preu de l'assegurança temporal en funció de la categoria a la que vulgui participar."

* Aquests preus són els que la FCOC estipula com a MÀXIMS per a la temporada 2020 per a les curses a peu, MTB-O i rogaines. Són preus orientatius per les proves de Raids.  L'organitzador pot rebaixar la inscripció si ho desitja, però mai pot sobrepassar aquests imports, en proves oficials.

* En el cas que una cursa sigui també de Lliga Espanyola, prevaldran els imports que estipuli la FEDO.

* Els organitzadors tenen l'obligació de mantenir l'oferta de totes les categories malgrat que hi hagi únicament 1 participant, tot i que no és obligatori lliurar premis a una categoria si hi ha menys de 3 participants.

* Podeu consultar els preus de lloguer i compra de tarjas electròniques o xip sportident aqui.

Detall Preus:

ROGAINE

BTT-O

RAIDS D'AVENTURA

RELLEUS
INSCRIPCIONS 2020/ PEU   [2]

Lloguer Xip

Tramitació Temporal [1]

TRAM1

(amb  descompte) [3]

TRAM2

(sense descompte) [3]

Federats i Carnets FCOC

No Federats [1]

Federats i Carnets FCOC

No Federats [1]

HD20, HD21A, HD21E, HD35, HD40, HD45, HD50 5,00 € 5,00 € 12,00 € 17,00 € 17,00 € 22,00 €
HD12, HD14, HD16, HD18 5,00 € 1,50 € 5,00 € 6,50 € 10,00 € 11,50 €
HD10, Encintat 5,00 € 1,50 € 4,00 € 5,50 € 9,00 € 10,50 €
Circuit vermell (similar a HD21B) [4]
(requereix el lloguer de targeta SI)   
3,00 € 3,00 € 12,00 € 15,00 € 17,00 € 20,00 €
Circuit taronja (similar a iniciació adult)
inclou el lloguer targeta plana sense cost
0,00 € 3,00 € 7,00 € 10,00 € 12,00 € 15,00 €
Circuit groc (similar a iniciació nens)
inclou el lloguer targeta plana sense cost
0,00 € 1,50 € 4,00 € 5,50 € 9,00 € 10,50 €

 

[1] Les llicències federatives d'altres comunitats estan exemptes de la tramitació temporal. 
Tots els corredors de federacions alienes a IOF i IRF hauran de pagar la tramitació temporal. En el cas d'existir un conveni entre federacions es descomptarà la part proporcional de l'assegurança però no el cost federatiu.
 
[2] 1,50 €/inscripció (categories majors 18 anys) anirà cap als programes A.3 i A.4 de la FCOC i per finançament infraestructures diverses FCOC.
Inclou HD20 endavant i open taronja i vermell.
 
[3] Les inscripcions efectuades en el tram1 tindran un descompte de 5€. La data fi acostuma a ser 10 dies abans de la cursa, però el Club pot canviar-ho per raons organitzatives. 
 
[4] El CIRCUIT VERMELL requereix de lloguer de xip o pinça Sportident. Si que s'aplica un preu promoció en la temporal, que passa de 5€ a 3€.
 
 

INSCRIPCIONS 2020/ ROGAINE [2]

Lloguer Xip 

Tramitació Temporal [1]

TRAM1

(amb  descompte) [3]

TRAM2

(sense descompte) [4]

Federats i Carnets FCOC

No Federats [1]

Federats i Carnets FCOC

No Federats [1]

PROVA DE 6 HORES
JJ, JV, HS, DS, XS, HV, DV, XV, SV      
5,00 € 2,00 €

(5,00 € - 3,00 €)
22,00 € 24,00 €

27,00 €
27,00 € 29,00 €

32,00 €
PROVA DE 8 HORES
JJ, JV, HS, DS, XS, HV, DV, XV, SV      
5,00 € 2,00 €

(5,00 € - 3,00 €)
26,00 € 28,00 €

31,00 €
31,00 € 33,00 €

36,00 €
PROVA DE 12 HORES
JJ, JV, HS, DS, XS, HV, DV, XV, SV
5,00 € 2,00 €

(5,00 € - 3,00 €)
32,00 € 34,00 €

37,00 €
37,00 € 39,00 €

42,00 €
PROVA DE 24 HORES
JJ, JV, HS, DS, XS, HV, DV, XV, SV
A valorar pel Comité de Rogaine, arribat el cas
Popular/Iniciació 3h 3,00 € 1,50 € 11,00 € 12,50 € 16,00 € 17,50 €
 
[1] Les llicències federatives d'IbeRogaine i/o d'altres comunitats estan exemptes de la tramitació temporal.

Tots els corredors de federacions alienes a IOF i IRF hauran de pagar la tramitació temporal. En el cas d'existir un conveni entre federacions es descomptarà la part proporcional de l'assegurança però no el cost federatiu.

La FCOC subvenciona 3€ de la llicència temporal, passant a un cost de 2 €. Aquests 3 € els deixar de pagar el participant i per tant no els rep la Federació. Amb aquest descompte es pretén fomentar la modalitat abaratint el cost de la inscripció dels no afiliats a la FCOC.

 
[2] 1,50 €/inscripció anirà cap als programes A.3 i A.4 de la FCOC i per finançament infraestructures diverses FCOC.
Inclou la categoria popular o d'iniciació de 3h.
 
[3] Les inscripcions efectuades en el tram1 tindran un descompte de 5€. La data fi acostuma a ser 10 dies abans de la cursa, però el Club pot canviar-ho per raons organitzatives.
 
[4] Les inscripcions efectuades en el tram2 donaran dret a mapa però les hores de sortida s'assignaran el dia de cursa en el taulell d'incidències.
 
* En cas d'haver de contractar algun servei especial, amb notificació i sota supervisió del comitè de rogaines, es podrà cobrar un suplement per corredor que determinarà dit comité.

INSCRIPCIONS 2020/ MTB-O [2]

Lloguer Xip 

Tramitació Temporal [1]

TRAM1

(amb  descompte) [3]

TRAM2

(sense descompte) [3]

Federats i Carnets FCOC

No Federats [1]

Federats i Carnets FCOC

No Federats [1]

DHSenior, DHElit, DHVetA i DHVet B 5,00 € 3,00 € 11,00 € 14,00 € 16,00 € 19,00 €
DHInfantil, DHCadet, DHJunior 5,00 € 1,50 € 4,00 € 5,50 € 9,00 € 10,50 €
Iniciació Adult 0,00 € 1,50 € 6,00 € 7,50 € 11,00 € 12,50 €
Iniciació Nens 0,00 € 1,50 € 4,00 € 5,50 € 9,00 € 10,50 €
 
 
[1] Les llicències federatives d'altres comunitats IOF, o de la FCC estan exemptes de la tramitació temporal.
Tots els corredors de federacions alienes a la FCOC i FCC  hauran de pagar la tramitació temporal. En el cas d'existir un conveni entre federacions es descomptarà la part proporcional de l'assegurança però no el cost federatiu.
 
[2] 1 €/inscripció (els primers 100 inscrits no es liquidaran, es liquidarà a partir de la 101 inscripció) anirà cap als programes A.3 i A.4 de la FCOC i per finançament d'infraestructures diverses FCOC.
 
[3] Les inscripcions efectuades en el tram1 tindran un descompte de 5€. La data fi acostuma a ser 10 dies abans de la cursa, però el Club pot canviar-ho per raons organitzatives.
 
[4] Les inscripcions efectuades en el tram2 donaran dret a mapa però les hores de sortida s'assignaran el dia de cursa en el taulell d'incidències.
 

INSCRIPCIONS 2020/ Raids Aventura

[2] [5] [6]

Lloguer Xip

Tramitació Temporal [1]

TRAM1

(amb  descompte) [3]

TRAM2

(sense descompte) [4]

Federats i Carnets FCOC

No Federats [1]

Federats i Carnets FCOC

No Federats [1]

ÈLIT, AVENTURA 5,00 € 5,00 € 30,00 € 35,00 € 35,00 € 40,00 €
OPEN 5,00 € 5,00 € 25,00 € 30,00 € 30,00 € 35,00 €
FAMILIAR 5,00 € 3,00 € 20,00 € 23,00 € 25,00 € 28,00 €
 
 
[1] Les llicències federatives d'altres comunitats de raid i raid FEDO estan exemptes de tramitar la tramitació temporal.
Tots els corredors sense llicència específica de Raid d'Aventura i de federacions sense conveni, hauran de pagar la tramitació temporal. En el cas d'existir un conveni entre federacions es descomptarà la part proporcional de l'assegurança però no el cost federatiu.

[2] 1,50 €/inscripció (de totes les categories) anirà cap als programes A.3 i A.4 de la FCOC i per finançament infraestructures diverses FCOC. Els primers 100 inscrits no es liquidaran, es liquidarà a partir de la 101 inscripció.
 
[3] Les inscripcions efectuades en el tram1 tindran un descompte de 5€. La data fi acostuma a ser 10 dies abans de la cursa, però el Club pot canviar-ho per raons organitzatives.
 
[4] no aplica
 
[5] En cas de Raids de més d'un dia o etapa (només aplicable a Èlit i Aventura), el preu es multiplicarà per el número d'etapes.
 
[6] En cas d'haver-se de llogar material específic, com per exemple: caiac … es podrà aplicar un suplement per persona, prèvia notificació i aprobació per part del comité de Raids d'Aventura.

INSCRIPCIONS RELLEUS 2020 [2]

Lloguer Xip

Tramitació Temporal [1]

TRAM1

(amb  descompte) [3]

TRAM2

(sense descompte) [3]

Federats i Carnets FCOC

No Federats [1]

Federats i Carnets FCOC

No Federats [1]

Categories

Relleus

SENIOR

VETERÀ

MASTER

5,00 € 5,00 € 12,00 € 17,00 €

  

JUNIOR

CADET

5,00 € 1,50 € 5,00 € 6,50 €

INFANTIL

4,00 € 1,50 € 4,00 € 5,50 €

Categories  

Populars

[4]

Circuit VERMELL

(similar a HD21B)   

0,00 € 3,00 € 12,00 € 15,00 € 17,00 € 20,00 €

Circuit TARONJA

(similar a iniciació adult)

0,00 € 3,00 € 7,00 € 10,00 € 12,00 € 15,00 €

Circuit GROC

(similar a iniciació nens)

0,00 € 1,50 € 4,00 € 5,50 € 9,00 € 10,50 €

[1] Les llicències federatives d'altres comunitats estan exemptes de la tramitació temporal. 
Tots els corredors de federacions alienes a IOF i IRF hauran de pagar la tramitació temporal. En el cas d'existir un conveni entre federacions es descomptarà la part proporcional de l'assegurança però no el cost federatiu.

[2] 1,50 €/inscripció (categories majors 18 anys) anirà cap als programes A.3 i A.4 de la FCOC i per finançament infraestructures diverses FCOC.
Inclou HD20 endavant i open taronja i vermell.

[3] Les inscripcions efectuades en el tram1 tindran un descompte de 5€. La data fi acostuma a ser 10 dies abans de la cursa, però el Club pot canviar-ho per raons organitzatives. 

[4] Els tres CIRCUITS populars: VERMELL, TARONJA i GROC disposen de cessió de xip o pinça Sportident de manera gratuita. 

 
 
Escrit per Super User

QUOTA ANUAL DE CLUBS FCOC:

Criteri calculable en funció del número de federats de la temporada 2018.
Exemples:

- si un club només té 5 llicències i/o carnets, l'import és 160 €
- si un club té 100 llicències i/o carnets, l'import és 790 € = 160 + (100-10) x 7 = 160 € + 630 

N: núm. Llicències i carnets 2018     Quota 2019
N < 1     500€
1 ≤ N ≤ 10     160€
N > 10     160€ + 7€ ( N-10 )QUOTA PER ORGANITZAR CURSES FCOC:

 

 Competició

Canon [ 1 ] 

Subvenció

Copa Catalana Peu 285 € 250 €
Copa Catalana BTT 135 € 250 €
Rogaine 285 €  250 € 
Raid d'aventura 135 € 250 €
Campionat Catalunya Peu - Relleus --- 300 €
Campionat Catalunya Peu - Ultrallarga 135 € 300 €
Campionat Catalunya Peu - Relleus Mixtes Sprint 135 €  
Lliga Catalana / Campionat Catalunya Peu - Sprint 135 €  
Lliga Catalana / Campionat Catalunya Peu - Mitja 285 € 300 €
Lliga Catalana / Campionat Catalunya Peu - Llarga 285 € 300 €
Lliga Catalana / Campionat Catalunya Peu - Nocturn 135 € 300 €
Lliga Catalana / Campionat Catalunya Rogaine 285 € 300 €
Lliga Catalana / Campionat Catalunya BTT-O 135 € 300 €
Lliga Catalana / Campionat Catalunya Raid d'aventura 135 € 300 €

[1] Es pagarà un cop aprovada la cursa i tant bon punt sigui publicada als calendaris (oficial i social) de la FCOC.
     D'aquesta manera es garanteix la prova i en cas de no realitzar-se aquesta quantitat no es retornaria al club.SISTEMA D'INSCRIPCIONS

La FCOC posa a disposició de tots els clubs el sistema d'inscripció amb pagament on-line.
Totes les curses de Copa Catalana gaudiran del sistema amb les condicions estipulades per la FCOC.
Els clubs interessats en aquest servei per curses populars s'hauran de posar en contacte amb Es protegeix aquesta adreça electrònica contra correu brossa. Necessiteu el JavaScript habilitat per veure-la.Es protegeix aquesta adreça electrònica contra correu brossa. Necessiteu el JavaScript habilitat per veure-la.">

Competició:

 

 

 

Import

Lliga Catalana, Copa Catalana, Campionats de Catalunya

i altres activitats organitzades per la FCOC

Gratuït

Altres activitats organitzades pels clubs

35€Històric quotes

 
Escrit per Super User

2018 - 2019 - 2020

Imports actualitzats temporada 2018 -2019 - 2020

- El carnet de lleure CARNET CATALUNYA ORIENTACIO, permet la pràctica de l'esport de l'orientació, segons el decret 58/2010, de 4 maig, de les entitats esportives de Catalunya.
- Inclou una assegurança d'accidents esportius segons RD 849/93.
- S'ha de tramitar amb un club adherit a la FCOC.
- Permet la participació a Copa Catalana, O'Pyrene, IbeRogaine, Populars i determinades curses d'àmbit internacional.

Tipus  [1]

 Assegurança 

 Quota FCOC 

  Total  

 PEU 

 Rogaine 

 BTT 

 Raid [2] 

Adult Raid [2] 25,00 € 20,00€  45,00€ X  X   X 
Adult Peu/MTB-O  12,50 €  25,00€   37,50€  X  X X  
Junior (menors 21 anys) [1]  12,50 €  5,00 €   17,50€  X  X  X  
Conveni amb altres federacions  [3]    25,00 €  25,00€      [3]   

[1] Si es tramita dins de l'últim quadrimestre, l'import del carnet serà de 14,50 euros (2,00 euros quota FCOC)
[2] Les llicències RAID permeten participar en totes les modalitats.
[3] Segons conveni vigents amb federació FCC, presentant tarja federativa de la temporada. 
            FCC: només modalitat MTB-O

Tot carnet orientacio.cat (llicència federativa i/o Catalunya Orientació) inclou una assegurança d'accidents. Les cobertures son les exigides en el Real Decret 849/1993 de 4 de de juny on queden determinades les prestacions mínimes de l’assegurança obligatòria esportiva.

(*) qualsevol canvi a la llicència o carnet una vegada tramitat, té un cost de gestió de 5€.

Actualment no existeix conveni amb la FEEC. Davant dubtes al respecte, podeu consultar el segúent document
 


2017

QUOTA ANUAL DE CLUBS FCOC:

Criteri calculable en funció del número de federats de la temporada 2016.
Per exemple, si un club només té 5 llicències i/o carnets, l'import és 150 €.
Si un club té 100 llicències i/o carnets, l'import és 150 € + (100-10) x 5 € = 150 € + 450 = 600 euros

N: núm. Llicències i carnets 2016     Quota 2017
N < 1     500€
1 ≤ N ≤ 10     150€
N > 10     150€ + 5€ ( N-10 )


QUOTA PER ORGANITZAR CURSES FCOC:

 

 Competició

Canon [ 1 ] [ 2 ]

Subvenció

Copa Catalana Peu 250 € 250 €
Copa Catalana BTT 100 €  250 €
Rogaine 250 €   250 € 
Raid d'aventura 100 € 250 €
Campionat Catalunya Peu - Sprint 100 € 300 €
Campionat Catalunya Peu - Mitja 250 € 300 €
Campionat Catalunya Peu - Llarga 250 € 300 €
Campionat Catalunya Peu - Ultrallarga 100 € 300 €
Campionat Catalunya Peu - Relleus --- 300 €
Campionat Catalunya Peu - Nocturn 100 € 300 €
Campionat Catalunya Rogaine 250 € 300 €
Campionat Catalunya BTT-O 100 € 300 €
Campionat Catalunya Raid d'aventura 100 € 300 €

[1] Es pagarà un cop aprovada la cursa i tant bon punt sigui publicada al calendari oficial de la FCOC.
     D'aquesta manera es garanteix la prova i en cas de no realitzar-se aquesta quantitat no es retornaria al club.
[2] Aquest import augmentarà en funció del cost de les operacions del TPV (o pagament on-line), una vegada estigui implantat
SISTEMA D'INSCRIPCIONS

La FCOC posa a disposició de tots els clubs el sistema d'inscripció amb pagament on-line incorporat.

Totes les curses de Copa Catalana gaudiran del sistema amb les condicions estipulades per la FCOC.
Els clubs interessats en aquest servei per curses populars s'hauran de posar en contacte amb Es protegeix aquesta adreça electrònica contra correu brossa. Necessiteu el JavaScript habilitat per veure-la.Es protegeix aquesta adreça electrònica contra correu brossa. Necessiteu el JavaScript habilitat per veure-la.">

Competició:

 

 

 

Import

Copa Catalana, Campionats de Catalunya i altres activitats organitzades per la FCOC

Gratuït

Altres activitats organitzades pels clubs

A determinar


2016

QUOTA ANUAL DE CLUBS FCOC:

Criteri calculable en funció del número de federats de la temporada 2015.
Per exemple, si un club només té 5 llicències i/o carnets, l'import és 150 €.
Si un club té 100 llicències i/o carnets, l'import és 150 € + (100-10) x 5 € = 150 € + 450 = 600 euros

N: núm. Llicències i carnets 2015     Quota 2016 / Import EUR
N < 1     500€
1 ≤ N ≤ 10     150€
N > 10     150€ + 5€ ( N-10 )


QUOTA PER ORGANITZAR CURSES FCOC:

 

 Competició

Canon [ 1 ] [ 2 ]

Subvenció

Copa Catalana Peu 250 € 250 €
Copa Catalana BTT 100 €  250 €
Rogaine 250 €   250 € 
Raid d'aventura 100 € 250 €
Campionat Catalunya Peu - Sprint 100 € 300 €
Campionat Catalunya Peu - Mitja 250 € 300 €
Campionat Catalunya Peu - Llarga 250 € 300 €
Campionat Catalunya Peu - Ultrallarga 100 € 300 €
Campionat Catalunya Peu - Relleus --- 300 €
Campionat Catalunya Peu - Nocturn 100 € 300 €
Campionat Catalunya Rogaine 250 € 300 €
Campionat Catalunya BTT-O 100 € 300 €
Campionat Catalunya Raid d'aventura 100 € 300 €

[1] Es pagarà un cop aprovada la cursa i tant bon punt sigui publicada al calendari oficial de la FCOC.
     D'aquesta manera es garanteix la prova i en cas de no realitzar-se aquesta quantitat no es retornaria al club.
[2] Aquest import augmentarà en funció del cost de les operacions del TPV (o pagament on-line), una vegada estigui implantat


SISTEMA D'INSCRIPCIONS

La FCOC posa a disposició de tots els clubs el sistema d'inscripció on-line.
Els clubs interessats en aquest servei s'hauran de posar en contacte amb Es protegeix aquesta adreça electrònica contra correu brossa. Necessiteu el JavaScript habilitat per veure-la.Es protegeix aquesta adreça electrònica contra correu brossa. Necessiteu el JavaScript habilitat per veure-la.">

Competició:

 

 

 

Import

Copa Catalana, Campionats de Catalunya i altres activitats organitzades per la FCOC

Gratuït

Altres activitats organitzades pels clubs

A determinar

2014-2015

 
Escrit per Super User

PREUS MÀXIMS INSCRIPCIONS 2018 


* Els imports de les inscripcions corresponen a la categoria a la qual es participa, en cap cas s'apliquen en funció de l'edat del participant. 

* Tots els corredors de QUALSEVOL CATEGORIA hauran d'estar en possessió d'un carnet FCOC: llicència federativa o carnet CATALUNYA ORIENTACIÓ. 

* Tot participant que no disposi de carnet FCOC haurà de treure's una assegurança temporal. Podran córrer a qualsevol categoria, excepte H21E-D21E i en cap cas puntuaran en els rànkings FCOC.  Així hauran de pagar a l'inscriure's el preu de la inscripció més el preu de l'assegurança temporal en funció de la categoria a la que vulgui participar." 

* Aquests preus són els que la FCOC estipula com a MÀXIMS per a la temporada 2017 per a les curses a peu, BTT i rogaines. I orientatius per les proves de Raids. 

* L'organitzador pot rebaixar la inscripció si ho desitja, però mai pot sobrepassar aquests imports, en proves oficials. 

* En el cas que una cursa sigui també de Lliga Espanyola, prevaldran els imports que estipuli la FEDO. 

* Els organitzadors tenen l'obligació de mantenir l'oferta de totes les categories malgrat que hi hagi únicament 1 participant, tot i que no és obligatori lliurar premis a una categoria si hi ha menys de 3 participants.

* Podeu consultar els preus de lloguer i compra de tarjas electròniques o xip sportident aqui.

Detall Preus:

PEU-O
ROGAINE
BTT-O
RAIDS D'AVENTURA


INSCRIPCIONS 2018 / PEU   [2]

PREU MAXIM 

Tramitació Temporal [1]

TRAM1

(amb  descompte) [3]

TRAM2

(sense descompte) [4]

Federats i Carnets FCOC

No Federats [1]

Federats i Carnets FCOC

No Federats [1]

HD20, HD21A, HD21E, HD35, HD40, HD45, HD50 21,00 € 5,00 € 11,00 € 16,00 € 16,00 € 21,00 €
HD12, HD14, HD16, HD18 10,50 € 1,50 € 4,00 € 5,50 € 9,00 € 10,50 €
HD10, Encintat 9,50 € 1,50 € 3,00 € 4,50 € 8,00 € 9,50 €
Circuit vermell (similar a HD21B)

(requereix el lloguer de targeta SI)   [4]
19,00 € 3,00 € 11,00 € 14,00 € 16,00 € 19,00 €
Circuit taronja (similar a iniciació adult)

inclou el lloguer targeta plana sense cost
14,00 € 3,00 € 6,00 € 9,00 € 11,00 € 14,00 €
Circuit groc (similar a iniciació nens)

inclou el lloguer targeta plana sense cost
9,50 € 1,50 € 3,00 € 4,50 € 8,00 € 9,50 €
[1] Les llicències federatives d'altres comunitats estan exemptes de la tramitació temporal. 
Tots els corredors de federacions alienes a IOF i IRF hauran de pagar la tramitació temporal. En el cas d'existir un conveni entre federacions es descomptarà la part proporcional de l'assegurança però no el cost federatiu.
 
[2] 1,50 €/inscripció (categories majors 18 anys) anirà cap als programes A.3 i A.4 de la FCOC i per finançament infraestructures diverses FCOC.
Inclou HD20 endavant i open taronja i vermell.

[3] Les inscripcions efectuades en el tram1 tindran un descompte de 5€. La data fi acostuma a ser 10 dies abans de la cursa, però el Club pot canviar-ho per raons organitzatives. 

[4] El CIRCUIT VERMELL requereix de lloguer de xip o pinça Sportident. Si que s'aplica un preu promoció en la temporal, que passa de 5€ a 3€.

 

INSCRIPCIONS 2018 / ROGAINE [2]

PREU MAXIM 

Tramitació Temporal [1]

TRAM1

(amb  descompte) [3]

TRAM2

(sense descompte) [4]

Federats i Carnets FCOC

No Federats [1]

Federats i Carnets FCOC

No Federats [1]

PROVA DE 6 HORES

JJ, JV, HS, DS, XS, HV, DV, XV, SV      

32,00 € 5,00 € 22,00 € 27,00 € 27,00 € 32,00 €
PROVA DE 8 HORES

JJ, JV, HS, DS, XS, HV, DV, XV, SV      

36,00 € 5,00 € 26,00 € 31,00 € 31,00 € 36,00 €
PROVA DE 12 HORES

JJ, JV, HS, DS, XS, HV, DV, XV, SV

42,00 € 5,00 € 32,00 € 37,00 € 37,00 € 42,00 €
PROVA DE 24 HORES
JJ, JV, HS, DS, XS, HV, DV, XV, SV
A valorar pel Comité de Rogaine, arribat el cas
Popular/Iniciació 3h 17,50 € 1,50 € 11,00 € 12,50 € 16,00 € 17,50 €
 
[1] Les llicències federatives d'IbeRogaine i/o d'altres comunitats estan exemptes de la tramitació temporal.
Tots els corredors de federacions alienes a IOF i IRF hauran de pagar la tramitació temporal. En el cas d'existir un conveni entre federacions es descomptarà la part proporcional de l'assegurança però no el cost federatiu.

[2] 1,50 €/inscripció anirà cap als programes A.3 i A.4 de la FCOC i per finançament infraestructures diverses FCOC. 
Inclou la categoria popular o d'iniciació de 3h.

[3] Les inscripcions efectuades en el tram1 tindran un descompte de 5€. La data fi acostuma a ser 10 dies abans de la cursa, però el Club pot canviar-ho per raons organitzatives.

[4] Les inscripcions efectuades en el tram2 donaran dret a mapa però les hores de sortida s'assignaran el dia de cursa en el taulell d'incidències.

* En cas d'haver de contractar algun servei especial, amb notificació i sota supervisió del comitè de rogaines, es podrà cobrar un suplement per corredor que determinarà dit comité.INSCRIPCIONS 2018 / BTT-O [2]

PREU MAXIM 

Tramitació Temporal [1]

TRAM1

(amb  descompte) [3]

TRAM2

(sense descompte) [4]

Federats i Carnets FCOC

No Federats [1]

Federats i Carnets FCOC

No Federats [1]

HDSB, HDSA, HDV 18,00 € 3,00 € 10,00 € 13,00 € 15,00 € 18,00 €
HDJ 10,50 € 1,50 € 4,00 € 5,50 € 9,00 € 10,50 €
Iniciació 11,50 € 1,50 € 5,00 € 6,50 € 10,00 € 11,50 €
 

 

[1] Les llicències federatives d'altres comunitats IOF, o de la FCC estan exemptes de la tramitació temporal.
Tots els corredors de federacions alienes a la FCOC i FCC  hauran de pagar la tramitació temporal. En el cas d'existir un conveni entre federacions es descomptarà la part proporcional de l'assegurança però no el cost federatiu.

[2] 1 €/inscripció (els primers 100 inscrits no es liquidaran, es liquidarà a partir de la 101 inscripció) anirà cap als programes A.3 i A.4 de la FCOC i per finançament d'infraestructures diverses FCOC.

[3] Les inscripcions efectuades en el tram1 tindran un descompte de 5€. La data fi acostuma a ser 10 dies abans de la cursa, però el Club pot canviar-ho per raons organitzatives.

[4] Les inscripcions efectuades en el tram2 donaran dret a mapa però les hores de sortida s'assignaran el dia de cursa en el taulell d'incidències.INSCRIPCIONS 2018 / Raids Aventura

[2] [5] [6]

 PREU MAXIM 

Tramitació Temporal [1]

TRAM1

(amb  descompte) [3]

TRAM2

(sense descompte) [4]

Federats i Carnets FCOC

No Federats [1]

Federats i Carnets FCOC

No Federats [1]

ÈLIT, AVENTURA 40,00 € 5,00 € 30,00 € 35,00 € 35,00 € 40,00 €
OPEN 35,00 € 5,00 € 25,00 € 30,00 € 30,00 € 35,00 €
FAMILIAR 28,00 € 3,00 € 20,00 € 23,00 € 25,00 € 28,00 €
 
[1] Les llicències federatives d'altres comunitats de raid i raid FEDO estan exemptes de tramitar la tramitació temporal.
Tots els corredors sense llicència específica de Raid d'Aventura i de federacions sense conveni, hauran de pagar la tramitació temporal. En el cas d'existir un conveni entre federacions es descomptarà la part proporcional de l'assegurança però no el cost federatiu.

[2] 1,50 €/inscripció (de totes les categories) anirà cap als programes A.3 i A.4 de la FCOC i per finançament infraestructures diverses FCOC. Els primers 100 inscrits no es liquidaran, es liquidarà a partir de la 101 inscripció.

[3] Les inscripcions efectuades en el tram1 tindran un descompte de 5€. La data fi acostuma a ser 10 dies abans de la cursa, però el Club pot canviar-ho per raons organitzatives.

[4] no aplica

[5] En cas de Raids de més d'un dia o etapa (només aplicable a Èlit i Aventura), el preu es multiplicarà per el número d'etapes.

[6] En cas d'haver-se de llogar material específic, com per exemple: caiac … es podrà aplicar un suplement per persona, prèvia notificació i aprobació per part del comité de Raids d'Aventura.

 


Preus inscripcions curses (2017)

* Els imports de les inscripcions corresponen a la categoria a la qual es participa, en cap cas s'apliquen en funció de l'edat del participant. 

* Tots els corredors de QUALSEVOL CATEGORIA hauran d'estar en possessió d'un carnet FCOC: llicència federativa o carnet CATALUNYA ORIENTACIÓ. 

* Tot participant que no disposi de carnet FCOC haurà de treure's una assegurança temporal. Podran córrer a qualsevol categoria, excepte H21E-D21E i en cap cas puntuaran en els rànkings FCOC.  Així hauran de pagar a l'inscriure's el preu de la inscripció més el preu de l'assegurança temporal en funció de la categoria a la que vulgui participar." 

* Aquests preus són els que la FCOC estipula com a MÀXIMS per a la temporada 2017 per a les curses a peu, BTT i rogaines. I orientatius per les proves de Raids. 

* L'organitzador pot rebaixar la inscripció si ho desitja, però mai pot sobrepassar aquests imports, en proves oficials. 

* En el cas que una cursa sigui també de Lliga Espanyola, prevaldran els imports que estipuli la FEDO. 

* Els organitzadors tenen l'obligació de mantenir l'oferta de totes les categories malgrat que hi hagi únicament 1 participant, tot i que no és obligatori lliurar premis a una categoria si hi ha menys de 3 participants.

* Podeu consultar els preus de lloguer i compra de tarjas electròniques o xip sportident aqui.

Detall Preus:

PEU-O
ROGAINE
BTT-O
RAIDS D'AVENTURA
INSCRIPCIONS 2017 / PEU   [2]

PREU MAXIM 

Tramitació Temporal [1]

TRAM1

(amb  descompte) [3]

TRAM2

(sense descompte) [4]

Federats i Carnets FCOC

No Federats [1]

Federats i Carnets FCOC

No Federats [1]

HD20, HD21A, HD21E, HD35, HD40, HD45, HD50 21,00 € 5,00 € 11,00 € 16,00 € 16,00 € 21,00 €
HD12, HD14, HD16, HD18 10,50 € 1,50 € 4,00 € 5,50 € 9,00 € 10,50 €
HD10, Encintat 9,50 € 1,50 € 3,00 € 4,50 € 8,00 € 9,50 €
Circuit vermell (similar a HD21B)

(requereix el lloguer de targeta SI)   [4]
19,00 € 3,00 € 11,00 € 14,00 € 16,00 € 19,00 €
Circuit taronja (similar a iniciació adult)

inclou el lloguer targeta plana sense cost
14,00 € 3,00 € 6,00 € 9,00 € 11,00 € 14,00 €
Circuit groc (similar a iniciació nens)

inclou el lloguer targeta plana sense cost
9,50 € 1,50 € 3,00 € 4,50 € 8,00 € 9,50 €

[1] Les llicències federatives d'altres comunitats estan exemptes de la tramitació temporal. 
Tots els corredors de federacions alienes a IOF i IRF hauran de pagar la tramitació temporal. En el cas d'existir un conveni entre federacions es descomptarà la part proporcional de l'assegurança però no el cost federatiu.

 

[2] 1,50 €/inscripció (categories majors 18 anys) anirà cap als programes A.3 i A.4 de la FCOC i per finançament infraestructures diverses FCOC.
Inclou HD20 endavant i open taronja i vermell.

 

[3] Les inscripcions efectuades en el tram1 tindran un descompte de 5€. La data fi acostuma a ser 10 dies abans de la cursa, però el Club pot canviar-ho per raons organitzatives. 

 

[4] El CIRCUIT VERMELL requereix de lloguer de xip o pinça Sportident. Si que s'aplica un preu promoció en la temporal, que passa de 5€ a 3€.

 

 

INSCRIPCIONS 2017 / ROGAINE [2]

PREU MAXIM 

Tramitació Temporal [1]

TRAM1

(amb  descompte) [3]

TRAM2

(sense descompte) [4]

Federats i Carnets FCOC

No Federats [1]

Federats i Carnets FCOC

No Federats [1]

PROVA DE 6 HORES

JJ, JV, HS, DS, XS, HV, DV, XV, SV      

32,00 € 5,00 € 22,00 € 27,00 € 27,00 € 32,00 €
PROVA DE 8 HORES

JJ, JV, HS, DS, XS, HV, DV, XV, SV      

36,00 € 5,00 € 26,00 € 31,00 € 31,00 € 36,00 €
PROVA DE 12 HORES

JJ, JV, HS, DS, XS, HV, DV, XV, SV

42,00 € 5,00 € 32,00 € 37,00 € 37,00 € 42,00 €
PROVA DE 24 HORES
JJ, JV, HS, DS, XS, HV, DV, XV, SV
A valorar pel Comité de Rogaine, arribat el cas
Popular/Iniciació 3h 17,50 € 1,50 € 11,00 € 12,50 € 16,00 € 17,50 €

 

[1] Les llicències federatives d'IbeRogaine i/o d'altres comunitats estan exemptes de la tramitació temporal.
Tots els corredors de federacions alienes a IOF i IRF hauran de pagar la tramitació temporal. En el cas d'existir un conveni entre federacions es descomptarà la part proporcional de l'assegurança però no el cost federatiu.

 

[2] 1,50 €/inscripció anirà cap als programes A.3 i A.4 de la FCOC i per finançament infraestructures diverses FCOC. 
Inclou la categoria popular o d'iniciació de 3h.

 

[3] Les inscripcions efectuades en el tram1 tindran un descompte de 5€. La data fi acostuma a ser 10 dies abans de la cursa, però el Club pot canviar-ho per raons organitzatives.

 

[4] Les inscripcions efectuades en el tram2 donaran dret a mapa però les hores de sortida s'assignaran el dia de cursa en el taulell d'incidències.

 

* En cas d'haver de contractar algun servei especial, amb notificació i sota supervisió del comitè de rogaines, es podrà cobrar un suplement per corredor que determinarà dit comité.
INSCRIPCIONS 2017 / BTT-O [2]

PREU MAXIM 

Tramitació Temporal [1]

TRAM1

(amb  descompte) [3]

TRAM2

(sense descompte) [4]

Federats i Carnets FCOC

No Federats [1]

Federats i Carnets FCOC

No Federats [1]

HDSB, HDSA, HDV 18,00 € 3,00 € 10,00 € 13,00 € 15,00 € 18,00 €
HDJ 10,50 € 1,50 € 4,00 € 5,50 € 9,00 € 10,50 €
Iniciació 11,50 € 1,50 € 5,00 € 6,50 € 10,00 € 11,50 €

 

 

[1] Les llicències federatives d'altres comunitats IOF, o de la FCC estan exemptes de la tramitació temporal.
Tots els corredors de federacions alienes a la FCOC i FCC  hauran de pagar la tramitació temporal. En el cas d'existir un conveni entre federacions es descomptarà la part proporcional de l'assegurança però no el cost federatiu.

 

[2] 1 €/inscripció (sempre i quan la competició superi els 100 inscrits) anirà cap als programes A.3 i A.4 de la FCOC i per finançament d'infraestructures diverses FCOC.

 

[3] Les inscripcions efectuades en el tram1 tindran un descompte de 5€. La data fi acostuma a ser 10 dies abans de la cursa, però el Club pot canviar-ho per raons organitzatives.

 

[4] Les inscripcions efectuades en el tram2 donaran dret a mapa però les hores de sortida s'assignaran el dia de cursa en el taulell d'incidències.

 
INSCRIPCIONS 2017 / Raids Aventura

[2] [5] [6]

 PREU MAXIM 

Tramitació Temporal [1]

TRAM1

(amb  descompte) [3]

TRAM2

(sense descompte) [4]

Federats i Carnets FCOC

No Federats [1]

Federats i Carnets FCOC

No Federats [1]

ÈLIT, AVENTURA 40,00 € 5,00 € 30,00 € 35,00 € 35,00 € 40,00 €
OPEN 35,00 € 5,00 € 25,00 € 30,00 € 30,00 € 35,00 €
FAMILIAR 28,00 € 3,00 € 20,00 € 23,00 € 25,00 € 28,00 €

 

 

[1] Les llicències federatives d'altres comunitats de raid i raid FEDO estan exemptes de tramitar la tramitació temporal.
Tots els corredors sense llicència específica de Raid d'Aventura i de federacions sense conveni, hauran de pagar la tramitació temporal. En el cas d'existir un conveni entre federacions es descomptarà la part proporcional de l'assegurança però no el cost federatiu.


[2] 1,50 €/inscripció (totes les categories) anirà cap als programes A.3 i A.4 de la FCOC i per finançament infraestructures diverses FCOC.

 

[3] Les inscripcions efectuades en el tram1 tindran un descompte de 5€. La data fi acostuma a ser 10 dies abans de la cursa, però el Club pot canviar-ho per raons organitzatives.

 

[4] no aplica

 

[5] En cas de Raids de més d'un dia o etapa (només aplicable a Èlit i Aventura), el preu es multiplicarà per el número d'etapes.

 

[6] En cas d'haver-se de llogar material específic, com per exemple: caiac … es podrà aplicar un suplement per persona, prèvia notificació i aprobació per part del comité de Raids d'Aventura.

 
Preus inscripcions curses (2016)


* Els imports de les inscripcions corresponen a la categoria a la qual es participa, en cap cas s'apliquen en funció de l'edat del participant.

* Tots els corredors de QUALSEVOL CATEGORIA hauran d'estar en possessió d'un carnet FCOC: llicència federativa o carnet CATALUNYA ORIENTACIÓ.

* Tot participant que no disposi de carnet FCOC haurà de treure's una assegurança temporal. Podran córrer a qualsevol categoria, excepte H21E-D21E i en cap cas puntuaran en els rànkings FCOC.  Així hauran de pagar a l'inscriure's el preu de la inscripció més el preu de l'assegurança temporal en funció de la categoria a la que vulgui participar."

* Aquests preus són els que la FCOC estipula com a MÀXIMS per a la temporada 2016 per a les curses a peu, BTT i rogaines. I orientatius per les proves de Raids.

* L'organitzador pot rebaixar la inscripció si ho desitja, però mai pot sobrepassar aquests imports, en proves oficials.

* En el cas que una cursa sigui també de Lliga Espanyola, prevaldran els imports que estipuli la FEDO.

* Els organitzadors tenen l'obligació de mantenir l'oferta de totes les categories malgrat que hi hagi únicament 1 participant, tot i que no és obligatori lliurar
premis a una categoria si hi ha menys de 3 participants.


Detall Preus:

INSCRIPCIONS 2016 / PEU   [2]

TRAM1

TRAM2[3]

Asseg. Temporal [1]

HD20, HD21B, HD21A, HD21E, HD35, HD40, HD45, HD50    11,00 € 16,00 €  5,00 €
HD12, HD14, HD16, HD18  4,00 €   9,00 €   3,00 € 
INI-A  6,00 €    8,00 €  3,00 €
INI-N, ENC, HD10  3,00 €  5,00 € 3,00 €


[1] Les llicències federatives d'altres comunitats estan exemptes de tramitar l'assegurança temporal.
[2] 1,50 €/inscripció (categories majors 18 anys) anirà cap als programes A.3 i A.4 de la FCOC i per finançament infraestructures diverses FCOC. 
[3] Inscripció fora de termini.

INSCRIPCIONS 2016 / ROGAINE [2]

TRAM1

TRAM2 [3] 

Asseg.temporal [1]

JJ, JV, HS, DS, XS, HV, DV, XV, SV       -PROVA DE 6 HORES-  22,00 € 27,00 €  5,00 €
JJ, JV, HS, DS, XS, HV, DV, XV, SV       -PROVA DE 8 HORES-  22,00 €   27,00 €   5,00 €
JJ, JV, HS, DS, XS, HV, DV, XV, SV       -PROVA DE 12 HORES-  32,00 €  37,00 €  5,00 €

[1] Les llicències IbeRogaine i les llicències federatives d'altres comunitats estan exemptes de tramitar llicència temporal.
[2] 2 €/inscripció (totes les categories) anirà cap als programes A.3 i A.4 de la FCOC i per finançament infraestructures diverses FCOC.
[3] Inscripció fora de termini
* En cas d'haver de contractar algun servei especial i sota supervisió del comitè de rogaines es podrà cobrar un suplement per corredor.


INSCRIPCIONS 2016 / BTT-O [2]

TRAM1

TRAM2 [3] 

Asseg.temporal [1]

HDSB, HDSA, HDV  10,00 € 15,00 €  5,00 €
HDJ   4,00 €    9,00 €   3,00 €
Iniciació   5,00 €   7,00 €  5,00 €

[1] Les llicències federatives d'altres comunitats i les llicències FCC estan exemptes de tramitar l'assegurança temporal
[2] 1 €/inscripció (sempre i quan la competició superi els 100 inscrits) anirà cap als programes A.3 i A.4 de la FCOC i per finançament d'infraestructures diverses FCOC.
[3] Inscripció fora de termini.
 


INSCRIPCIONS 2016 / RAID [2]

TRAM1 [4]

TRAM2 [3] 

Asseg.temporal [1]

ÈLIT, AVENTURA  30,00 € / etapa  35,00 €  5,00 €
OPEN   25,00 €   30,00 €   5,00 €
Familiar   20,00 €  25,00 €  5,00 €

[1] Les llicències federatives d'altres comunitats de raid i raid FEDO estan exemptes de tramitar l'assegurança temporal.
[2] 1,50 €/inscripció (totes les categories) anirà cap als programes A.3 i A.4 de la FCOC i per finançament infraestructures diverses FCOC.
[3] Inscripció fora de termini.
[4] En les categories Èlit i Aventura, en cas de Raids de més d'un dia o etapa, el preu es multiplicarà per les etapes
[5] En cas d'haver-se de llogar material específic, com per exemple: caiac … es podrà aplicar un suplement per persona.

 
Ets aquí:   CompeticióPreus i llicències
esportcat v rgb fb 600pp logo ufec vertical 02 iberogaine
Subscriu-me a la llista de correu de la FCOC
Visita'ns al Facebook